Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2015

thelove
Reposted fromshakeme shakeme

May 17 2015

thelove
... zobaczymy się chociaż na chwilę za kilka godzin, przytulisz i opowiesz jaki ciężki był dzisiaj dzień ale już nie jest...
— ja do niego
Reposted frommissmuszii missmuszii viacouples couples
thelove
Jego domknięte wokół niej ręce to było jedyne bezpieczne miejsce na ziemi.
— Zofia Nałkowska "Granica"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
thelove
Pożegnania mogą być wstrząsające, ale powroty z pewnością są jeszcze gorsze. Konkretny człowiek nigdy nie dorasta do jasnego cienia rzucanego przez swoją nieobecność. Czas i odległość zacierają kontury; wtedy nagle pojawia się ukochana osoba, w bezlitosnym świetle południa, i doskonale widać każdy pryszcz, por i zmarszczkę
— Margaret Atwood "Ślepy zabójca"
Reposted fromdrusill-a drusill-a viacytaty cytaty

May 16 2015

thelove
7490 718c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaCarpeDiem16 CarpeDiem16
8759 f4f3 500

telesilla:

awesome-picz:

Cats That Need Your Attention The Exact Moment You Start Reading  

Cats Against Literacy

Reposted fromyaboyizaya yaboyizaya viaCarpeDiem16 CarpeDiem16
thelove
5845 8d4b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaCarpeDiem16 CarpeDiem16
thelove
5783 fc9c 500
thelove
5917 3a16
thelove
8355 8a1a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaCarpeDiem16 CarpeDiem16
8845 240a 500
thelove
thelove
thelove
9719 5717 500
Reposted fromonnomnom onnomnom viaCarpeDiem16 CarpeDiem16

May 12 2015

thelove
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
thelove
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama

May 11 2015

thelove
Uważam, że powinno się w ogóle czytać tylko takie książki, które człowieka gryzą i dźgają. Gdy książka, którą czytamy, nie budzi nas uderzeniem pięści w łeb, to po cóż ją czytamy? Żeby nas uszczęśliwiła? Mój Boże, szczęśliwi bylibyśmy właśnie, w ogóle nie czytając książek, a takie książki, które nas uszczęśliwiają, moglibyśmy od biedy pisać sami. Potrzebujemy jednak książek działających na nas jak bardzo bolesne nieszczęście, jak śmierć kogoś, kto był nam droższy niż my sami, jak gdybyśmy zostali porzuceni głęboko w lesie, z dala od ludzi, jak samobójstwo. Książka musi być siekierą na zamarznięte morze w naszym wnętrzu.
— Franz Kafka
thelove
8405 22d2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianiepytaj niepytaj

April 13 2015

thelove
Reposted fromkocikapuc kocikapuc viaCarpeDiem16 CarpeDiem16
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl